Alize Timmerman

Homeopathie: het WONDER van genezing

Genezing was vanaf jongs af aan mijn roeping. Na eerst in de research in ziekenhuizen en op de universiteit gewerkt te hebben heb ik mij toegelegd op het werken in de Homeopathie. Ik zag in dat homeopathische geneesmiddelen veel mogelijkheden tot genezing en heling kunnen bieden. Homeopathische geneesmiddelen kunnen de vitaliteit en onze weerstand in orde brengen.

Homeopathie brengt U terug bij uw wezenlijke vitaliteit en uw natuurlijk evenwicht. Als vanzelfsprekend brengt de herstelde vitaliteit allerlei gezondheidsproblemen weer in orde.

Ik werk nu 30 jaar in de praktijk en het is elke dag weer een wonder om heling en genezing te ervaren met behulp van homeopathie. Het is een wonder te ervaren dat in onze planten en mineralen oplossingen verborgen liggen die ons kunnen helpen en onze genezing kunnen ondersteunen. De laatste jaren heb ik mij toegelegd in de behandeling van ontwikkelingsstoornissen, van ‘vrouwenklachten’ en van gezinsbehandeling. Kinderen behandelen gezien vanuit het geheel van het gezin geeft goede resultaten. Deze wonderschone geneeswijze Homeopathie kan helpen zowel bij lichte als bij zwaardere pathologie zoals fertiliteitproblemen, allerlei ontstekingen, overgewicht, ADHD, autisme, kanker, hart en vaatziekten, MS.

Een ieder die HEEL wil worden is welkom. In ons Centrum voor Homeopathie werk ik samen met de Homeopathische arts en acupuncturist Rubin Einhorn en met Anne Vissers, Orthomoleculair Arts. In de praktijk werken ook Jacqueline Kindt, Wiet van Helmond, Jenna Shamat en Mehmood Abdul Hayeee als Klassiek Homeopathen. Omdat wij intensief samenwerken en onze kwaliteiten delen, kunnen wij een hoog genezingsniveau bereiken.

Al onze consulten worden gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekeringen. Onze therapeuten zijn allen lid van de beroepsverenigingen NVKH en VHAN.

Wat is Homeopathie?

Homeopathie is een mild en holistisch systeem van genezen, geschikt voor iedereen, jong en oud en lijdend aan kleine ongemakken als infecties of koorts of lijdend aan traumatische aandoeningen en chronische ziekten. De homeopathie richt zich op het individu. Bij het vaststellen van het totaalbeeld van een client worden niet alleen fysieke symptomen, maar ook de mentale en emotionele conditie van de persoon in ogenschouw genomen. Bij een homeopatische behandeling maken client en homeopaat samen een reis naar een verbeterde gezondheid, met langdurige resultaten.

Homeopathie is gebaseerd op het door Dr Samuel Hahnemann in de negentiende eeuw gepostuleerde principe van het “het gelijkssoortige geneest het gelijksoortige”. De homeopathie is een van de best onderzochte alternatieve geneeswijzen en heeft een zeer belangrijke plaats binnen de geneeskunde verworven. Homeopathie wordt vaak complementair gebruikt, naast een behandeling door de huisarts of de medisch specialist.

Homeopatische geneesmiddelen zijn per definitie veilig, immers de oorspronkelijke substantie wordt bij de fabrikage van het middel zover verdund dat (vrijwel) geen moleculen van de oorspronkelijke substansie meer zitten in het preparaat wat de client krijgt. Het proces van het maken van een homeopatisch middel noemt men potentiëren. De oorspronkelijke substantie wordt in vele stappen verdund en geschud. Hierdoor wordt de helende kracht van de oorspronkelijke substantie overgebracht op de drager van de verdunning (alcohol of melksuiker). Het potentiëren geschiedt in stappen, waarbij –als voorbeeld- 1 deel van de substantie wordt verdund met 100 delen drager-stof. Daarna wordt het geheel vigureus geschud. Dit proces wordt vele malen herhaald, zodat een middel met de aanduiding C30 dertig keer is verdund met een factor 100 en na iedere verdunningsstap is geschud. Een middel met de aanduiding C200 is 200 keer verdund, ieder stap met een factor 100. De potentiëring zorgt er aan de ene kant voor dat de genezende kracht van het middel behouden blijft, en aan de andere kant dat er door de extreem sterke verdunning geen toxische effecten mogelijk zijn. Daarom kunnen zwangere vrouwen en andere gevoelige clienten zonder bezwaar van de homeopathie gebruik maken.

Het gelijksoortige geneest het gelijksoortige. Dat is de basisregel in de homeopathie. We onderzoeken de geneeskrachtige kant van het middel via een zogenaamde proving. Bij een proving testen gezonde mens het middel, de symptomen die tijdens deze test bij gezonde personen zichtbaar worden zijn tegelijkertijd de symptomen die bij een ziek persoon met dit middel behandeld kunnen worden.

Waarvoor kan homeopathie gebruikt worden? Homeopathie kan worden toegepast bij lichte en zware aandoeningen. Lichte aandoeningen als keelpijn, koorts, infecties etc. En zware aandoeningen: chronische ziektes zoals exeem en astma, arthritis, psychische aandoeningen etc.

De homeopaat die u ziet in de praktijk is verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede relatie tussen client en therapeut, in een sfeer van vertrouween en rust. Hierdoor kan de homeopaat het hele holistische plaatje ontdekken, de fysieke maar ook de mentale en emotionele kanten van de client en zijn of haar familie. Op dit geheel wordt het middel uitgezocht en voorgeschreven. Het doel van de homeopatische behandeling is het lichaam stimuleren tot genezing, tot het vinden van een nieuwe balans waarbij energie beschikbaar komt om te helen, zonder dat er negatieve bijeffecten ontstaan.

Healing Remedies

Snake
placentas
Coffee Beans
Deer
Elephant
Lion
Monkey
Camel
Aloe Vera